Studenci z niepełnosprawnością

Zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami do podjęcia nauki w naszej Uczelni!

 

Uczelnia otrzymuje z budżetu państwa dotację podmiotową, stwarzając studentom niepełnosprawnym warunki do pełnego udziału w procesie kształcenia.

Staramy się, aby proponowane dodatkowe wsparcie, jak również zaplecze infrastrukturalne Uczelni w pełni odpowiadało potrzebom naszych niepełnosprawnych studentów.

Władze Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej od wielu lat podejmują działania mające na celu przystosowanie Uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyrównywania szans edukacyjnych.

 

KONTAKT

Kampus Jerozolimskie 

Al. Jerozolimskie 200

pok. nr 154

poniedziałek 12:00 - 15:00

środa 10:00-15:00

tel. 22 539-19-64

e-mail: niepelnosprawni@uth.edu.pl 

Kampus Jagiellońska

ul. Jagiellońska 82f

pok. nr 12

wtorek 09:30-14:30

tel. 22 262-88-62

e-mail: niepelnosprawni@uth.edu.pl 

 

Drodzy aktualni i przyszli studenci !

Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości związane ze wsparciem dla niepełnosprawnych studentów prosimy o kontakt z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych.

Cały czas czekamy też na sugestie w jaki sposób Uczelnia może wesprzeć Państwa w procesie kształcenia. Swoje propozycje prosimy przesłać drogą mailową na adres: niepelnosprawni@uth.edu.pl