Opłaty

Kontakt oraz godziny przyjęć studentów Działu Stypendiów i Finansów Studentów

UWAGA!!!

Dnia 19 października 2016 roku (środa) dział Finansów w Kampusie przy Al. Jerozolimskich będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy

 

 

KAMPUS JEROZOLIMSKIE KAMPUS JAGIELLOŃSKA

poniedziałek 10:00-18:00

wtorek nieczynne

środa 8:00-15:00

czwartek - niedziela nieczynne

e-mail: oplaty@uth.edu.pl  

tel. (22) 539-19-64

poniedziałek nieczynne

wtorek 11:00-15:00

środa 10:00-13:00

czwartek - niedziela nieczynna

e-mail: oplaty@uth.edu.pl

tel. (22) 262-88-62

Faktury

Faktury VAT wystawiane są po dokonanej płatności na wniosek studenta w ciągu 7 dni od daty wpływu środków na  rachunek bankowy Uczelni.

Pisemne wnioski prosimy składać w Dziale Stypendiów i Finansów Studentów w godzinach przyjęć oraz pocztą elektroniczną na adres oplaty@uth.edu.pl

Wystawione faktury wysyłane są listem, za potwierdzeniem odbioru, na adres podany we wniosku.

Wpłaty czesnego oraz pozostałych należności

Studenci kierunków:

zarządzanie, bezpieczeństwo wewnętrzne, finanse i rachunkowość, administracja

wpłat dokonują na indywidualne konta bankowe przydzielone każdemu studentowi. Zasady wnoszenia opłat na indywidualne konta studentów stanowią załącznik do umowy.

CZESNE - wpłaca się na pierwszy podany numer konta

                                                   

Opłaty związane z tokiem studiów (inne niż czesne) wpłaca się na drugi podany numer konta

                                                   

 

OPŁATY inne niż czesne to np.:

- wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej

- wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej

- wydanie dyplomu ukończenia studiów

-  wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów

 

Studenci kierunków:

transport, budownictwo, architektura wnętrz, stosunki międzynarodowe

wpłat dokonują na ogólny numer konta bankowego uczelni podany w umowie

Deutsche Bank S.A.

96 1910 1048 2212 0402 0493 0001

w treści przelewu należy podać: numer albumu studenta, imię i nazwisko oraz cel dokonywanej wpłaty

 

Opłata rekrutacyjna

Kandydaci wpłacają opłatę rekrutacyjną na numer konta bankowego Uczelni podany w umowie

Bank Pekao SA
21 1240 6292 1111 0010 3641 1271

 

USOSweb

Szczegółowe informacje dotyczące należności oraz wpłat znajdują się, po zalogowaniu, w systemie uczelnianym USOSweb w zakładce Płatności

 

Wnioski do pobrania:

Wniosek o wystawienie faktury - pobierz

Wniosek o przesunięcie terminu płatności - pobierz

Wniosek o zwrot nadpłaty czesnego - pobierz