Opłaty

 
ZMIANA KONT INDYWIDUALNYCH !!!

- dotyczy tylko studentów Wydziału Zarządzania i Logistyki, którzy mieli konta w PEKAO S.A.

 

Szanowni Państwo, dokonaliśmy ostatniej zmiany

numerów kont indywidualnych DLA STUDENTÓW, KTÓRZY WPŁACALI NA PEKAO S.A.

 

Wszyscy studenci Uczelni będą mieli konta indywidualne w jednym banku - Deutsche Bank.

 

Zmiana nie dotyczy studentów Wydziału Inżynieryjnego, którzy wcześniej dokonywali opłat na Deutsche Bank (pod warunkiem, że nie zmieniali wydziału).

 

Przelewy, które są w trakcie realizacji będą księgowane w Uczelni na bieżąco bez względu na numer konta gdzie została wysłana opłata za czesne. Prosimy jednak przy kolejnych opłatach 
o dokonanie aktualizacji numerów kont.

Numery kont dostępne są w zakładce DLA STUDENTÓW > PŁATNOŚCI > KONTA BANKOWE UCZELNI, oraz w wersji papierowej w Dziekanatach.

 

Kontakt oraz godziny przyjęć studentów Działu Finansów Studentów

 

KAMPUS JEROZOLIMSKIE KAMPUS JAGIELLOŃSKA

poniedziałek 08:00-15:00

wtorek nieczynne

środa 8:00-15:00

czwartek - niedziela nieczynne

e-mail: oplaty@uth.edu.pl  

tel. (22) 539-19-64

poniedziałek nieczynne

wtorek 9:30-14:30

środa - niedziela nieczynna

e-mail: oplaty@uth.edu.pl

tel. (22) 262-88-62

Faktury

Faktury VAT wystawiane są po dokonanej płatności na wniosek studenta w ciągu 7 dni od daty wpływu środków na  rachunek bankowy Uczelni.

Pisemne wnioski prosimy składać w Dziale Stypendiów i Finansów Studentów w godzinach przyjęć oraz pocztą elektroniczną na adres oplaty@uth.edu.pl

Wystawione faktury wysyłane są listem, za potwierdzeniem odbioru, na adres podany we wniosku.

Wpłaty czesnego oraz pozostałych należności

 

CZESNE - wpłaca się na pierwszy podany numer konta

                                                   

Opłaty związane z tokiem studiów (inne niż czesne) wpłaca się na drugi podany numer konta

                                                   

 

OPŁATY inne niż czesne to np.:

- wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej

- wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej

- wydanie dyplomu ukończenia studiów

-  wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów

 

Główny numer rachunku bankowego Uczelni

Deutsche Bank S.A.

96 1910 1048 2212 0402 0493 0001

 

Opłata rekrutacyjna

Kandydaci wpłacają opłatę rekrutacyjną na główny numer konta bankowego Uczelni 

USOSweb

Szczegółowe informacje dotyczące należności oraz wpłat znajdują się, po zalogowaniu, w systemie uczelnianym USOSweb w zakładce Płatności

 

Wnioski do pobrania:

Wniosek o wystawienie faktury - pobierz

Wniosek o przesunięcie terminu płatności - pobierz

Wniosek o zwrot nadpłaty czesnego - pobierz