Opłaty

 

 

Informacja o zmianie numeru konta bankowego Uczelni

 DLA KIERUNKÓW:

TRANSPORT

BUDOWNICTWO

ARCHITEKTURA WNĘTRZ

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE 

 

INFORMUJEMY, ŻE Z DNIEM 01 LUTEGO 2017 ROKU STUDENCI

POWYŻSZYCH KIERUNKÓW MAJĄ OBOWIĄZEK DOKONYWANIA WPŁAT

NA KONTA IDYWIDUALNE 

 

Numery kont indywidualnych widoczne są w USOSWeb w zakładce Płatności – konta bankowe uczelni.

Numery kont oraz szczegółowe informacje będą również do odbioru 
w Dziekanacie wraz z kartami okresowych osiągnięć studenta.

 

UWAGA STUDENCI!!!

OD 14 LUTEGO 2017 ROKU DO 20 WRZEŚNIA 2017 ROKU OBOWIĄZUJĄ NOWE GODZINY PRZYJĘĆ STUDENTÓW

 

Kontakt oraz godziny przyjęć studentów Działu Finansów Studentów

 

KAMPUS JEROZOLIMSKIE KAMPUS JAGIELLOŃSKA

poniedziałek 08:00-15:00

wtorek nieczynne

środa 8:00-15:00

czwartek - niedziela nieczynne

e-mail: oplaty@uth.edu.pl  

tel. (22) 539-19-64

poniedziałek nieczynne

wtorek 9:30-14:30

środa - niedziela nieczynna

e-mail: oplaty@uth.edu.pl

tel. (22) 262-88-62

Faktury

Faktury VAT wystawiane są po dokonanej płatności na wniosek studenta w ciągu 7 dni od daty wpływu środków na  rachunek bankowy Uczelni.

Pisemne wnioski prosimy składać w Dziale Stypendiów i Finansów Studentów w godzinach przyjęć oraz pocztą elektroniczną na adres oplaty@uth.edu.pl

Wystawione faktury wysyłane są listem, za potwierdzeniem odbioru, na adres podany we wniosku.

Wpłaty czesnego oraz pozostałych należności

Studenci kierunków:

zarządzanie, bezpieczeństwo wewnętrzne, finanse i rachunkowość, administracja

wpłat dokonują na indywidualne konta bankowe przydzielone każdemu studentowi. Zasady wnoszenia opłat na indywidualne konta studentów stanowią załącznik do umowy.

CZESNE - wpłaca się na pierwszy podany numer konta

                                                   

Opłaty związane z tokiem studiów (inne niż czesne) wpłaca się na drugi podany numer konta

                                                   

 

OPŁATY inne niż czesne to np.:

- wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej

- wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej

- wydanie dyplomu ukończenia studiów

-  wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów

 

Studenci kierunków:

transport, budownictwo, architektura wnętrz, stosunki międzynarodowe

wpłat dokonują na ogólny numer konta bankowego uczelni podany w umowie

Deutsche Bank S.A.

96 1910 1048 2212 0402 0493 0001

w treści przelewu należy podać: numer albumu studenta, imię i nazwisko oraz cel dokonywanej wpłaty

 

Opłata rekrutacyjna

Kandydaci wpłacają opłatę rekrutacyjną na numer konta bankowego Uczelni podany w umowie

Bank Pekao SA
21 1240 6292 1111 0010 3641 1271

 

USOSweb

Szczegółowe informacje dotyczące należności oraz wpłat znajdują się, po zalogowaniu, w systemie uczelnianym USOSweb w zakładce Płatności

 

Wnioski do pobrania:

Wniosek o wystawienie faktury - pobierz

Wniosek o przesunięcie terminu płatności - pobierz

Wniosek o zwrot nadpłaty czesnego - pobierz