Bazy danych

Czytelnicy mogą korzystać z większości baz danych na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu.
Wystarczy zgłosić się do dyżurnego bibliotekarza po dane do logowania.

ACADEMICA

ACADEMICA

Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych ACADEMICA jest nowatorskim projektem polegającym na utworzeniu cyfrowej bazy danych książek i czasopism naukowych oraz ich udostępnieniu dzięki wdrożeniu systemu wypożyczeń międzybibliotecznych plików elektronicznych. System rezerwacji online pozwala zarejestrowanemu użytkownikowi zdalnie zarezerwować wybrane publikacje na określoną godzinę w wybranej bibliotece. O rejestrację użytkowników systemu pytaj w swojej Bibliotece.

aleBank

aleBank

Program „Bankowość * Finanse * Samorząd – Wiedza on-line” zapewnia studentom oraz pracownikom naukowym bezpłatny dostęp do elektronicznych wersji uznanych czasopism fachowych: Miesięcznik Finansowy BANK, Nowoczesny Bank Spółdzielczy, Europejski Doradca Samorządowy, Finansowanie Nieruchomości, Kurier Finansowy. W pismach wypowiadają się specjaliści, przedstawiciele biznesu, nauki i polityki gospodarczej. Pracę z tekstem ułatwia możliwość wyszukiwania, zaznaczania, robienia notatek oraz drukowania wybranych fragmentów.
Dostęp po zarejestrowaniu się na stronie programu.

EBSCO Publishing

EBSCO Publishing

EBSCO Publishing oferuje użytkownikom w Polsce dostęp online do pakietu podstawowego następujących baz danych w ramach projektu Electronic Information for Libraries Direct - eIFL Direct. Bazy te są dostępne na platformie EBSCOhost i obejmują szeroki zakres dziedzinowy: nauki humanistyczne, społeczne, psychologię, religię, teologię, edukację, nauki ekonomiczne, biznes, informatykę, technikę, biologię, chemię, fizykę, nauki medyczne, biomedyczne i wiele innych.
Dostęp na hasło – skontaktuj się z Biblioteką.

Elsevier

Elsevier

Elsevier Serwis Science Direct udostępnia około 2000 tytułów czasopism naukowych – w tym nauk ekonomicznych, wydawanych przez Elsevier Science, Academic Press i Harcourt Health Science (spisy treści, opisy bibliograficzne, abstrakty oraz pełne teksty artykułów wraz z grafiką w formacie PDF). Baza jest aktualizowana na bieżąco, zawiera publikacje od 1995 r. Pozycje z serii z dostępem pełno tekstowym oznaczone są zielonym kluczem.

ePNP

ePNP

Baza e-publikacje Nauki Polskiej to platforma gromadząca pełnotekstowe publikacje pochodzące z wydawnictw uczelni wyższych oraz instytutów naukowych z całej Polski. W bazie zamieszczone są również prace, które nie zostały wydane w wersji papierowej. Z publikacji można skorzystać tylko w czytelni biblioteki na wybranych stanowiskach komputerowych.

IBUK Libra

IBUK Libra

Serwis IBUK Libra, należący do Wydawnictwa Naukowego PWN, istnieje od 2007 roku. Platforma udostępnia publikacje w wersji elektronicznej. Księgozbiór wirtualnej czytelni składa się z publikacji specjalistycznych, naukowych, popularnonaukowych oraz beletrystycznych, wydanych przez najważniejsze, renomowane polskie oficyny. Dzięki zaawansowanej technologii i dostępowi online czytelnicy mogą korzystać z serwisu przez całą dobę, z dowolnego miejsca. Platforma umożliwia nie tylko czytanie książek, lecz także zaawansowaną pracę z tekstem.
WYKAZ POZYCJI
Dostęp na numer PIN – skontaktuj się z Biblioteką.

Inforlex

Inforlex

Serwis ten to kompendium wiedzy niezbędnej przy rozwiązywaniu problemów prawniczych i problemów życia codziennego. Zawiera akty prawne, projekty ustaw, orzecznictwo polskie i UE, interpretacje urzędów, organów skarbowych, porady, wskazówki i omówienia problemów. Umożliwia dostęp do pełnych tekstów i archiwów czasopism wydawanych przez Wydawnictwo Infor.
Dostęp na hasło – skontaktuj się z Biblioteką.

ISI Web of Knowledge

ISI Web of Knowledge

Jest to baza zawierająca indeksy cytowań. W ramach serwisu można przeglądać następujące indeksy: Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index, Art & Humanities Citation Index, Conference Proceedings Citation Index. Podaje dane naukometryczne. Przekierowuje do pełnych tekstów w posiadaniu Uczelni. Załączone zestawienie Journal Citation Reports.

Legalis

Legalis

Baza zawiera akty prawne, orzecznictwo, wyjaśnienia, wzory, a także pełne teksty komentarzy i monografii wydawanych przez wydawnictwo C. H. Beck. Baza zawiera także System Prawa Prywatnego i umożliwia dostęp do archiwum 4 tytułów czasopism z pełnymi tekstami artykułów.
Dostęp na hasło – skontaktuj się z Biblioteką.

Lex

Lex

System Informacji Prawnej Lex zapewnia użytkownikowi dostęp do aktów prawnych publikowanych zarówno w Dz.U. i M.P., dziennikach resortowych, jak i aktów prawa miejscowego, a nawet projektów ustaw. LEX OMEGA zawiera również orzeczenia publikowane w takich zbiorach, jak: OSNP, OSNC, OSNKW, ONSA, ONSAiWSA, OTK i inne, a także glosy do wybranych orzeczeń. W bazie zamieszczono również pełne teksty monografii wydane przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.
Dostęp na hasło – skontaktuj się z Biblioteką.

Nature

Nature

Nature to wiodący wielodziedzinowy tygodnik naukowy zawierający artykuły ze wszystkich ważniejszych dyscyplin nauki włączając: fizykę, chemię, nauki o ziemi itp. Użytkownicy mają dostęp do pełnych tekstów artykułów od stycznia 1995 do chwili obecnej, a do artykułów w formie PDF od czerwca 2002 do chwili obecnej.

Prawo Ochrony Środowiska

Prawo Ochrony Środowiska

Prawo Ochrony Środowiska – baza zawiera informacje z zakresu ochrony środowiska: akty prawne, projekty aktów prawnych, komentarze i orzeczenia oraz praktyczne wskazówki i przykłady.

Serwis HR

Serwis HR

Serwis HR to narzędzia i wiedza, jak realizować procesy HRM, by wspierały osiąganie celów biznesowych firmy w zgodzie z obowiązującym prawem. Pomaga rozwiązywać codzienne problemy, dostarcza inspiracji do wdrażania projektów HRM oraz narzędzia do ich realizacji. Zawiera gotowe procedury, przykłady dokumentów, studia przypadków, porady, raporty rynkowe oraz narzędzie do zarządzania szkoleniami Gen - kreator szkoleń.
Dostęp na hasło – skontaktuj się z Biblioteką.

Science

Science

Science to założone w 1880 roku czasopismo naukowe, ukazujące się w formie tygodnika, wydawane przez American Association for the Advancement of Science. Jest to jedno z najważniejszych źródeł informacji o najnowszych badaniach naukowych z dziedziny biologii molekularnej, genetyki, fizyki, biologii, biochemii, botaniki i zoologii, immunologii oraz badań kosmosu. Licencja krajowa Science pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i archiwów od 1997 r.

SpringerLink

SpringerLink

SpringerLink Baza około 1300 tytułów czasopism naukowych z zakresu: nauk przyrodniczych, biznesu, ekonomii, matematyki, statystyki, informatyki, prawa, nauk społecznych, nauk humanistycznych i in. Powstała z połączenia kolekcji czasopism wydawnictw Springer Verlag i Kluwer Academic Publishers .Dostęp pełno tekstowy do 14 najważniejszych serii książkowych Springer (tzw. Online Archive Collection, OAC). Kolekcja książek obejmuje także pakiet roczników archiwalnych 1997 - 2008. Pozycje w serii z dostępem pełno tekstowym zaznaczone są na zielono.

Vademecum Głównego Księgowego

Vademecum Głównego Księgowego

Vademecum Głównego Księgowego to publikacja elektroniczna, która w przyjazny dla użytkownika sposób prezentująca informacje z rachunkowości, prawa podatkowego oraz wybrane elementy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Dostęp na hasło – skontaktuj się z Biblioteką.

Wiley Online Library

Wiley Online Library

Czasopisma Wiley są udostępniane w ramach krajowej licencji akademickiej. Kolekcja w aktualizowanym corocznie zbiorze "Full Collection" zawiera obecnie 1377 tytułów z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych wraz z archiwami od 1997 roku. W ramach licencji krajowej nie są dostępne czasopisma spoza kolekcji Full (ok. 170 czasopism udostępnianych na platformie Wiley na rzecz różnych towarzystw naukowych, w tym od roku 2013 czasopisma American Geophysical Union).