Uczelnia dziś

Najważniejsze fakty z życia Uczelni:

 • Liczba absolwentów: 29 223;
 • Liczba absolwentów studiów podyplomowych: 5000;
 • Liczba pracowników: 280 osób (etatowi pracownicy administracyjni i dydaktyczni oraz zatrudnieni na umowy cywilno-prawne);
 • Data przeprowadzki z Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów: 2005 rok;
 • Obecna liczba katedr na wydziałach – 5 katedr (Wydział Zarządzania i Logistyki: 3, Wydział Inżynieryjny: 2);
 • Liczba publikacji z 25 lat Uczelni (stan na 31.12.2016):

- Książki drukowane (WSZiP, UTH) – 111 pozycji,
- Książka elektroniczna – 1 pozycja,
- „Zeszyty Naukowe WSZiP” (1996-2010) – 35 numerów,
- „Przedsiębiorstwo Przyszłości” (2009- 2016) – 29 numerów,
- „Państwo Prawne” (2010-2015) – 5 numerów,
- „Kalejdoskop Studencki : magazyn studentów Uczelni Heleny Chodkowskiej” (wcześniej: „Spekulator”) (1993-2011) – 71 numerów,
- Książki drukowane (WSCiL) – 66 publikacji,
- „Zeszyty Naukowe” (WSCiL: 2002-2012) – 33 numery,
- „Celownik: magazyn studentów Wyższej Szkoły Cła i Logistyki" – 6 numerów.

 • Biblioteka – liczba woluminów: 61 tys;

- Ilość baz: 18,
- Studenci UTH mogą wypożyczać (za darmo) czytniki książek elektronicznych z wgraną już literaturą.

 • Pierwszy wyjazd w ramach Erasmusa – data: 2004 r.;

- Liczba studentów w ramach Erasmusa: studenci przyjeżdżający w tym roku: 35 os.;
- Współpraca zagraniczna – liczba uczelni powiązanych umowami: 31;
- Współpraca zagraniczna – jakie kraje: Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Francja, Hiszpania, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja, Węgry, Włochy.

 • Inicjatywy Samorządu Studenckiego:

- imprezy integrujące środowisko akademickie: otrzęsiny, połowinki, Juwenalia,
- zimowe i letnie wyjazdy integracyjne połączone z możliwością doskonalenia sportów zimowych (narty, snowboard),
- cykliczne konkursy fotograficzne „Pory roku w obiektywie studenta”,
- plebiscyt Belfer Roku cieszący się dużym zainteresowaniem zarówno studentów i nie mniejszym wykładowców. Bardzo prestiżowe wyróżnienie dla nauczyciela akademickiego (młodzież jest srogim krytykiem),
- aktywność Samorządu Studenckiego na profilach społecznościowych,
- przy współpracy z Biblioteką quizy, turnieje, zabawy integracyjne (Turniej Szach Mat, marcowy Wieczór Gier Planszowych).

 • Działalność uczelnianego Wolontariatu:

- cykliczne akcje krwiodawstwa (rocznie nasi studenci i wykładowcy oddają ok. 60l krwi),
- akcje DKMS - szukanie dawców szpiku kostnego, mamy zarejestrowanych 38 potencjalnych dawców,
- stała współpraca z Domem Pomocy Ofiarom Przemocy na Saskiej Kępie, odwiedziny i wsparcie przebywających tam dzieci,
- wspieranie Warszawskiego Hospicjum Dziecięcego,
- zbiórka nakrętek na wózek rehabilitacyjny dla cudownego chłopczyka Maciusia, zmagającego się z nowotworem,
- zbiórki dla schroniska dla zwierząt.

 • Najważniejsze ostatnio wyróżnienie:

- Według rankingu opublikowanego w tygodniku „Wprost” (nr 22/2016), opracowanego na podstawie danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie uplasowała się na pierwszym miejscu w województwie mazowieckim jeśli chodzi o czas potrzebny na znalezienie pierwszej pracy po studiach. Absolwenci UTH znajdują zatrudnienie zaledwie nieco po 1,5 miesiąca. Jest to zarazem jeden z najlepszych wyników w kraju.

- Średnie miesięczne wynagrodzenie absolwenta UTH zatrudnionego na etacie rok po studiach wynosi 3602 zł, co plasuje naszą Uczelnię na trzecim miejscu w województwie mazowieckim. Ryzyko bezrobocia po ukończeniu UTH jest zdecydowanie niższe od ogólnej stopy bezrobocia w powiecie i wynosi poniżej 8%.

 • Liczba zrealizowanych i realizowanych projektów:

- 26 projektów finansowanych ze środków zewnętrznych za łączną kwotę ponad 23 mln zł,

- Projekty finansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (projekty regionalne i ogólnopolskie), Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz ze środków krajowych (granty przyznane przez Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) i międzynarodowych (Leonardo da Vinci, Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki).

 • Rada Pracodawców UTH – perspektywy rozwoju Uczelnia konsultuje z Radą Strategii, która została reaktywowana w naszej Uczelni pod koniec 2016 roku (po kilkuletniej przerwie). Rada ta skupia liczące się na rynku instytucje, organizacje i przedsiębiorstwa o różnym profilu działalności, aby jeszcze bliżej poznać głos biznesu i oczekiwania rynku pracy, a w ślad za tym udoskonalać programy kształcenia na potrzeby tego rynku;

Członkowie Rady Pracodawców UTH:

- Luciana Caciuleanu, Dyrektor Personalna oraz Karina Kosznik, Specjalista ds. Szkoleń i Rozwoju Pracowników - UPS Polska,
- Mirosław Bednarski, Przewodniczący - Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów KSP w Warszawie,
- Jan Ciesielski, Regionalny koordynator - mBank,
- Adam Dakowicz, Prezes - AgioFunds TFI,
- Eugeniusz Demianiuk, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku,
- Michał Hryniszyn, Dyrektor Zarządzający - Migomedia,
- Maria Komorowska, Dyrektor Operacyjny - Point Of View,
- Andrzej Kowalewski, Dyrektor Oddziału - Auto Special Sobiesław Zasada,
- Jacek Lipiec, Prezes - Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim,
- Marek Michałowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej - Budimex,
- Bogusław Pijanowski, Z-ca Dyrektora ds. Rozwoju i Wdrożeń - Przemysłowy Instytut Motoryzacji,
- Arkadiusz Stasiak, Country Area Operation Director, DHL,
- Andrzej Świderski, Z-ca Dyrektora ds. Naukowych - Instytut Transportu Samochodowego,
- Jolanta Trzcińska, Starszy Doradca Klienta - Bank Pekao,
- Andrzej Urbanik, Pełnomocnik Dyrektora ds. Platform Technologicznych Transportu Drogowego - Instytut Badawczy Dróg i Mostów,
- Michał Witecki, Manager regionu warszawskiego - C.H. Robinson Europe BV,
- Justyna Wlazło, Koordynator Zespołu Rekrutacji i Rozwoju Personalnego - Mostostal.

 • Studia podyplomowe - większe projekty:

- studia podyplomowe i kursy dla 360 funkcjonariuszy i pracowników Policji z zakresu zapobiegania przestępczości migracyjnej (2014-2016),
- studia podyplomowe dla 180 pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020, w szczególności we wdrażanie Regionalnych Programów Operacyjnych i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowane na zamówienie Ministerstwa Rozwoju (2015-2018) - w realizacji,
- studia podyplomowe dla 40 Naczelników Urzędów Skarbowych z całej Polski;( 2016-2017) - w realizacji,
- studia podyplomowe dla 810 słuchaczy, pracowników małych i średnich przedsiębiorstw, realizowane w ramach projektu „Studia podyplomowe czynnikiem wzrostu kwalifikacji przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw”(2012-2014).