Program studiów

 

 

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

1

Podstawy teorii bezpieczeństwa informacyjnego

10

2

Prawne podstawy bezpieczeństwa informacji

10

3

Europejski system bezpieczeństwa informacyjnego

15

4

Analiza systemowa i inżynieria systemów bezpieczeństwa

15

5

Elementy teorii informacji i analizy informacji w zarządzaniu

10

6

Monitorowanie i prognozowanie zagrożeń bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych

20

7

Polityka bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP

10

8

Bezpieczeństwo informacyjne krytycznej infrastruktury państwa

10

9

Kryptograficzna ochrona sieci teleinformatycznych

20

10

Współczesne koncepcje walki informacyjnej; inwigilacja, dezinformacja

20

11

Zarządzanie bezpieczeństwem sieci teleinformatycznych

10

12

Zarządzanie ryzykiem zagrożeń bezpieczeństwa informacyjnego organizacji (instytucji)

20

 

Egzamin końcowy

 

 

 

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

centrum@studiapodyplomowe.waw.pl